خردسالان (CH) (POC)

گروه سنی: 5 تا 8 سال

کتاب آموزشی: Tiny Talk   و  Pockets

  طول دوره آموزشی: 6 ترم کتابهای Tiny Talk و  6 ترم کتابهای Pockets

دوره های خردسالان: شامل

2 دوره 6 ترمه (جمعا 12 ترم برگزار میشود. فراگیر در انتهای این ترم­ها به روانی و راحتی قادر به گفت و گو با جملات ساده خواهد بود .